info om

Självförsvar för kvinnor

Viktig läsning

Brå publicerar ny statistik över antalet anmälda brott 2018: Enligt siffrorna ökade antalet anmälda våldtäkter med tio procent.
7 230 våldtäkter anmäldes – det är i snitt 20 anmälningar per dag, enligt statistiken.
“Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem” skriver justitieminister Morgan Johansson (S) i en kommentar.

En del personer anser att man inte ska bruka våld vid en överfallssituation. Det är sant att våld föder våld, men i en situation där man blir överfallen som kvinna av en man så förväntar sig mannen inget eller väldigt begränsat motstånd. Slår kvinnan tillbaka reagerar mannen annorlunda. Mannen avbryter oftast sin handling, han backar och övergreppet upphör.

Vare sig du gör motstånd eller inte är det ALDRIG ditt fel. Det är alltid gärningsmannen som är den skyldige. Vi kommer längre fram gå igenom hur du försvarar dig på bästa sätt, förberedelse, saker att tänka på, dödlig självförsvarsteknik och hur du agerar i olika hotfulla situationer, t.ex när vapen är inblandat.

Att självförsvar verkligen lönar sig bekräftas av polisen och givetvis också genom kvinnors egna berättelser. En del tror det krävs mångårig kampsportsträning för att kunna bjuda på motstånd, så är det absolut inte. Gemensam faktor för kvinnor som klarat sig undan övergrepp är att de gjort motstånd, på ett eller annat sätt. Oavsett hur stor och stark mannen är som överfaller så känner han smärta på ömtåliga kroppsdelar.

Undersökningar visar att desto tidigare och kraftfullare kvinnan gör motstånd desto mindre aggressiv blir mannen. När en man överfaller en kvinna förväntar han sig inget motstånd, han söker ett lätt offer. Genom hot eller med fysiskt våld vill han att du under tystnad skall acceptera att bli våldtagen. Om du visar dig vara allt annat än detta; att du sprayar honom med självförsvarsspray, sticker honom med nycklar eller annat föremål, skriker och slår kommer han med största sannolikhet att ge upp och fly. Förutom överraskningen att möta motstånd riskerar han att bli upptäckt, och det är det sista han vill.
Du kanske tror att om du förhåller dig passiv får du mindre skador och risken för att bli mördad minskar. Det är sant att kvinnor som gör motstånd får lite mer blåmärken och småskador än de som förhåller sig passiva. Om du däremot inte gör motstånd blir du våldtagen. Den skadan är betydligt mer allvarlig. Dessutom så återhämtar sig kvinnor som blivit våldtagna men ändå gjort motstånd psykiskt betydligt fortare än de kvinnor som inte gjort något motstånd. Skulle mannen däremot reagera betydligt mer aggressivt på ditt motstånd skall du välja ett mer passivt försvar. 

Uppemot 80% av de kvinnor som gjort motstånd när de utsatts för våldtäktsförsök klarade sig ifrån våldtäkt. Detta har framkommit i undersökningar genomförda i USA samt Storbritannien. I dessa undersökningar drog man slutsatser om att de som utsatts för våldtäkt genomgående hade uppträtt passivt.

Valet att använda våld eller inte vid ett eventuellt överfall är ett personligt ställningstagande. När du står öga mot öga med våldtäktsmannen är det för sent att börja fundera på etik och självkänsla. Du måste ha färdiga handlingsplaner ifall det skulle hända.

Enligt svensk lag har man rätt att försvara sig med det våld man anser behövs. Vid övergrepp är det angriparen som bryter mot lagen och skadar dig. I en sådan situation skall du sätta din egen säkerhet och ditt eget välbefinnande först. Du slåss för att undvika att bli våldtagen och rädda ditt liv. Du skall inte bry dig om hans eventuella skador. Det är han som är brottslingen, inte du. Skulle du bli åtalad för missandel och sedan mot all förmodan få ett straff så är det betydligt bättre än att leva med det psykiska sår som en våldtäktssituation ger.

Unga tjejer lär sig att värja sig.

Work

Anmälan/frågor till kursen söndagen 29/9

Självförsvar för kvinnor

Hamnar du på marken är det bra att kunna ta sig därifrån.